De website van Proeflokaal Bregje is eigendom van Proeflokaal Bregje Franchise B.V. Proeflokaal Bregje beschermt en beveiligt persoonlijke gegevens zorgvuldig.

De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Proeflokaal Bregje Franchise B.V. houdt zich aan de eisen die hiervoor gesteld zijn. Proeflokaal Bregje Franchise B.V. kan de gegevens verkregen via deze website opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Proeflokaal Bregje.

Proeflokaal Bregje Franchise B.V.  is gerechtigd samen te werken met partners en kan de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Proeflokaal Bregje Franchise B.V.  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Proeflokaal Bregje trachten alleen met partijen samen te werken die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Proeflokaal Bregje verstrekt persoonlijke gegevens zonder toestemming niet aan derden.

Bescherming van persoonsgegevens

Proeflokaal Bregje werkt met procedures om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Proeflokaal Bregje Franchise B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd. Door het gebruik van cookies kan een website jou herkennen bij een volgend bezoek aan de website

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Meer informatie over de cookies vind je hieronder. Ook verwijzen wij je door naar de verklaringen van derde partijen op hun eigen website. Let er wel op dat deze verklaringen kunnen wijzigen, daar hebben wij geen invloed op. Hoe wij omgaan met jouw privacy is te vinden in onze Privacy Statement.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten functioneren. Ze zorgen bijvoorbeeld dat je kunt reserveren bij Proeflokaal Bregje wanneer je dat wenst.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten en functionaliteiten testen. De statistieken geven ons inzicht in hoe jij onze website gebruikt en hoe jij ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om de website continu te verbeteren en de ervaring van onze bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om inzichten te verkrijgen uit de data en te optimaliseren.

Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar hun privacy verklaringen:

Google

Advertentiecookies

Om onze diensten onder de aandacht te brengen, maken wij gebruik van online advertenties. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Platform 161, Sizmek en Facebook Custom Audience. Deze partijen plaatsen cookies om digitale advertenties te kunnen tonen op websites van derden, informatie te verzamelen over hoe of wanneer je als gebruiker interactie met deze advertenties hebt gehad en profielen in kaart te brengen. Zo houden we onze advertenties zo gericht mogelijk. Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar hun privacyverklaringen:

Google

Facebook

Platform161

Sizmek

Privacyreglement Proeflokaal Bregje BV

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Proeflokaal Bregje  Franchise BV. (hierna: "Proeflokaal Bregje") de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.
In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.
Proeflokaal Bregje Franchise BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59494573

Gegevens van bezoekers van de website van Proeflokaal Bregje 

Categorieën van persoonsgegevens
Indien je een bezoek brengt aan onze website, kunnen daarbij door het invullen van het contactformulier de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:
- Naam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer.

Doeleinden
Proeflokaal Bregje verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het kunnen beantwoorden van uw vraag;
- Het kunnen verwerken van uw opmerking;
- Het kunnen toesturen van gevraagde informatie.

Grondslag
Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Proeflokaal Bregje een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd 31 dagen nadat uw verzoek of vraag is beantwoord of uw opmerking is verwerkt, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om uw gegevens langer te bewaren.

Reserveren bij Proeflokaal Bregje

Categorieën van persoonsgegevens
Indien u een reservering plaatst bij één  van onze restaurants, wordt deze afgehandeld door Resengo. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
- Naam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum.

Doeleinden
Proeflokaal Bregje verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het kunnen verwerken van uw reservering;
- Telefonisch of via e-mail contact opnemen aangaande een reservering;
- Het kunnen versturen van een enquête per e-mail na uw bezoek aan een van onze restaurants

Grondslag
Indien u een reservering plaatst, heeft Proeflokaal Bregje en Tafelwijzer.nl een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede afhandeling van uw reservering.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd 31 dagen nadat uw reservering heeft plaatsgevonden.

Tijdens uw bezoek bij Proeflokaal Bregje - in tijden van Corona

Categorieën van persoonsgegevens
Indien u een bezoek brengt aan één van onze restaurants, zijn wij sinds 10-8-2020 door de Rijksoverheid verplicht een gastenregistratie bij te houden. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

- Naam;
- Telefoonnummer;
- Een verklaring dat u geen coronaverschijnselen heeft.

Doeleinden
Proeflokaal Bregje verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Enkel en alleen zodat de GGD met u in contact kan komen, mocht er naderhand een coronabesmetting geconstateerd worden op de avond van uw bezoek.

Grondslag
Zolang de Rijksoverheid deze bijzondere maatregelen oplegt aan de horeca, is Proeflokaal Bregje verplicht deze informatie aan u te vragen. Het staat u echter vrij om deze informatie al dan niet aan ons te verschaffen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van onze restaurants zullen 14 dagen nadat uw bezoek heeft plaatsgevonden worden verwijderd. Wanneer de Rijksoverheid bepaalt dat deze gegevens langer óf korter bewaart dienen te worden, zullen wij ons hierop aanpassen.

Gegevens van medewerkers van Proeflokaal Bregje

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Gegevens van sollicitanten 

Categorieën van persoonsgegevens
Als men bij Proeflokaal Bregje solliciteert, verwerkt Proeflokaal Bregje de volgende persoonsgegevens:

- Naam;
- Email-adres;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer.

Doeleinden
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

- Contact leggen voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
- Het kunnen beoordelen van het profiel voor de functie waarvoor is gesolliciteerd.

Grondslag
Indien men bij ons solliciteert, heeft Proeflokaal Bregje een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens zullen 31 dagen nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij er toestemming is gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren. In dit geval zullen de gegevens maximaal 1 jaar na het ontvangst van het sollicitatieformulier, worden verwijderd.

Waar kunt u terecht met klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres info@proeflokaalbregje.nl of via het telefoonnummer 0182 -644642

Cookies
Proeflokaal Bregje maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Proeflokaal Bregje op haar website plaatst.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van uw  persoonsgegevens door Proeflokaal Bregje, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.
Proeflokaal Bregje Franchise BV
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Van Leeuwenhoekstraat 13
2811 DW Reeuwijk

Waar vindt u dit privacyreglement?

Het reglement is in te zien en gratis te downloaden via de website www.proeflokaalbregje.nl

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Overige

Wij zullen deze verklaring af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Proeflokaal Bregje Franchise B.V. mag de inhoud van de cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kun je dit ongedaan maken via de instellingen van je browser.